Deklaracja Zgodności CE - tłumaczenie

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MASEK RESPRO CE  

 

Producent i jego autoryzowany przedstawiciel zarejestrowany jako i pod adresem:

Respro (UK) Ltd Unit 7,
Sky Business Park Eversley Way Egham,
Surrey TW20 8RF England

 

deklaruje, że następujące półmaski filrujące opisane poniżej:

Respro CE® Techno™ Mask
Respro CE® Techno Plus™ Mask
Respro CE® Cinqro™ Mask
Respro CE® Sportsta™ Mask

 

 1. Spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 roku,

 2. Spełniają wymogi określone w zharmonizowanej normie EN 149:2001 + A1:2009 (klasa ochrony FFP1 R)

 3. Były przedmiotem badania typu EU (Module B) wykonanego przez jednostkę notyfikowaną:
  Polski Rejestr Statków S.A. (PRS)
  al. Generala Jozefa Hallera 126
  80-416 Gdansk, Polska
  numer jednostki notyfikowanej: CE1463,
  która w dniu 12 września 2019 wystawiła Certyfikat Badania typu UE o numerze CW/PPE/669/2019.

 4. Są przedmiotem oceny zgodności bazującej na wewnętrznej kontroli produkcji oraz nadzorowane kontrole produktów w losowych odstępach czasu (moduł C2) pod nadzorem jednostki notyfikowanej:
  Polski Rejestr Statków S.A. (PRS)
  al. Generala Jozefa Hallera 126
  80-416 Gdansk, Polska
  numer jednostki notyfikowanej: CE1463    

 

Podpis:

Londyn, Anglia 26 września 2019

pixel