Deklaracja Zgodności

W roku 2019 firma Respro przeprowadziła  testy na zgodność swoich produktów z normą EN149:2001 + A1:2009 dotyczącą półmasek filtrujących. Testy zostały przeprowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy (CIOP) w Łodzi. W kolejnym kroku zostały przeprowadzone badania formalne w firmie PRS SA z Gdańska - będącą jednostką notyfikowaną numer 1463, które zakończyły się uzyskaniem Certyfikatu Badań UE. Na tej podstawie Producent wystawił załączoną poniżej deklarację zgodności dla masek antysmogowych.

Poniższe linki kierują odpowiednio na Deklarację Zgodności (Declaration of Conformity) w języku angielskim i jej tłumaczenie.

Deklaracja Zgodności w oryginale

Tłumaczenie Deklaracji Zgodności 

pixel