Certyfikat Badań UE

W 2019 roku firma Respro przeprowadziła testy swoich masek antysmogowych na zgodność z normą EN149:2001 + A1:2009.
Badania te zostały wykonane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy (CIOP) w Łodzi. Jest to wiodący instytut naukowy zajmujący się tego typu testami w Europie.
W kolejnym kroku została przeprowadzona część formalna, w ramach której oceniono zgodność masek z Regulacją 2016/425.
W tej części Respro współpracowało z jednostką notyfikowaną numer 1463 - którą jest PRS SA z Gdańska.
Efektem było uzyskanie Certyfikatu Badań UE w dniu 12 września 2019. Poniżej przedstawiono kopię Certyfikatu.

pixel