Czym jest filtr DACC?

2016-02-09
Czym jest filtr DACC?

Filtr wykorzystuje Materiał Dynamicznego Węgla Aktywnego (DACC?) z 95% czystym splotem węglowym, początkowo opracowanym przez Brytyjskie Ministerstwo Obrony do użytku w ochronie przed substancjami chemicznymi i bakteriami w czasie wojny.

DACC jest używane celem skutecznego filtrowania podstawowych zanieczyszczeń związanych z emisją spalin pojazdu. DACC jest pokryte medycznym nietkanym materiałem polipropylenowym, który filtruje cząstki stałe z powietrza i pomaga zapobiegać wchłanianiu ich do układu oddechowego. Filtr City, Cinqro Urban, oraz Techno zapewnia ochronę przed:

  • Węglowodorami, np. benzen, piren, 1,3-butadien
  • Kwaśnymi gazami, np. dwutlenek azotu, dwutlenek siarki
  • Fotochemicznymi zanieczyszczeniami, np. niski poziom ozonu
  • Cząstkami stałymi, np. czarny dym, pyłek kwiatowy, tlenek ołowiuLista związków, które testowano filtrem DACC:

Oznaczenia właściwości filtracji:
E = Doskonałe
G = Dobre
M = Umiarkowane
P = Słabe

ALIPHATIC HYDROCARBONS

  * Acetylene -G
  * Butane (Iso-Butane) -E
  * Butylene -E
  * Butadiene -G
  * Cyclohexane -E
  * Decane -M
  * Ethane -G
  * Ethylene -M
  * Heptane -E
  * Heptylene -G
  * Hexane -E
  * Hexylene -G
  * Methane -M
  * Nonane -G
  * Octane -G
  * Octylene -E
  * Pentane -G
  * Propane -M
  * Propylene -G

AROMATIC HYDROCARBONS

  * Benzene (Respro? filter) -E
  * Napthalene -E
  * Styrene Monomer -E
  * Toluene -E
  * Toluidine -E

ESTERS

  * Butyl Acetate -E
  * Cellosolve Acetate -E
  * Ethyl Acrylate -E
  * Ethyl Formate -G
  * Isopropyl Acetate -E
  * Methyl Acetate -G
  * Methyl Acrylate -E
  * Methyl Formate -G
  * Propyl Acetate -E

ALDEHYDES & KETONES

  * Acetone -G
  * Acetaldehyde -G
  * Acrolein -G
  * Acrylaldehyde -G
  * Benzaldehyde -E
  * Crontonaldehyde
  * Cyclohexanone -E
  * Diethyl Ketone -E
  * Dipropyl Ketone -E
  * Formaldehyde -M
  * Methyl Butylketone -E
  * Methyl Ethylketone -G
  * Valeric Aldehyde -E

ACIDS

  * Acetic -G
  * Acetic Anhydride -E
  * Acrylic -E
  * Butyric -E
  * Carbolic -E
  * Formic -G
  * Lactic -E
  * Palmitic -E
  * Phenol -E
  * Propionic -E

ALCOHOLS

  * Ethyl -G
  * Anyl -E
  * Butyl -E
  * Cyclohexanol -E
  * Isopropyl -E
  * Methanol (Methyl) -M
  * Propyl -E

SULPHUR COMPOUNDS

  * Carbon disulphide -G
  * Dimethyl Sulphate -G
  * Ethyl mercaptan -E
  * Hydrogen sulphide -M
  * Methyl mercaptan -E
  * Propyl mercaptan -E
  * Sulphur Dioxide (Respro? filter) -E
  * Sulphur trioxide -M
  * Sulphuric Acid -M

NITROGEN COMPOUNDS

  * Ammonia -M
  * Aniline -E
  * Diethyl Amine -G
  * Diethyl Aniline -G
  * Dimethyl Amine -E
  * Ethyl Amine -G
  * Nicotine -E
  * Nitric acid -G
  * Nitrobenzene -E
  * Nitroethane -E
  * Nitrogen Dioxide (Respro? filter) -E
  * Nitroglycerine -E
  * Nitromethane -G
  * Nitropropane -E
  * Nitrotoluene -E
  * Urea -E
  * Uric Acid -E

ETHERS

  * Amyl -E
  * Butyl -E
  * Cellosolve -E
  * Dioxan -E
  * Ethyl -G
  * Ethylene Oxide -M
  * Isopropyl -E
  * Methyl Cellosolve -E
  * Methyl -G
  * Propyl -E

HALOGENATED HYDROCARBONS

  * Butyl Chloride -E
  * Carbon Tetrachloride -G
  * Chlorine -M
  * Chlorobenzene -E
  * Chlorobutadiene -E
  * Chloroform -E
  * Chloro nitropropane -E
  * Chloropicrin -E
  * Dibromoethane -E
  * Dichlorobenzene -E
  * Bromine -G
  * Dichlorodifluoro Methane -M
  * Dichlorodifluoro Ethane -G
  * Dichlorethane -E
  * Dichloroethylene -E
  * Dichloroethyl ether -E
  * Dichloromethane -M
  * Dichloromonofluoro Methane -M
  * Dichloropropane -G
  * Dichlorotetrafluoro ethane -M
  * Ethyl bromide -G
  * Ethyl Chloride -G
  * Ethylene chlorohydrin -G
  * Ethylene dichloride -G
  * Fluorotrichloromethane -M
  * Freon -M
  * Hydrogen bromide -M
  * Hydrogen chloride -M
  * Hydrogen Cyanide -M
  * Hydroxen Fluoride -M
  * Hydrogen iodide -M
  * Iodine -E
  * Methyl bromide -E
  * Methyl chloride -E
  * Methyl chloroform -E
  * Methylene chloride -E
  * Monochlorobenzene -E
  * Paradichlorobenzene -E
  * Perchloroethylene -G

HALOGENATED HYDROCARBONS

  * Propyl chloride -G
  * Tetrachloro ethane -G
  * Tetrachloro ethylene -G
  * Trichloro ethylene -G
  * Vinyl chloride -G

Pokaż więcej wpisów z Luty 2016
pixel