Maski Respro, a bieganie - Test wykonany przez treningbiegacza.pl

2017-06-10
Maski Respro, a bieganie - Test wykonany przez treningbiegacza.pl

Takiego testu nie dane było mi jeszcze przeprowadzić. Czy to jest sygnał obecnych czasów czy mody, a może szukanie kolejnego gadżetu na wyposażenie biegacza - miałam się wkrótce przekonać. Niewątpliwie byłam bardzo ciekawa co przyniosą moje doświadczenia, bo temat zdaje się zahacza nie tylko o kwestie sportowe, ale i o kwestie funkcjonowania w ogóle. Problem jakości powietrza w Polsce, choć często bagatelizowany przez społeczeństwo, codziennie wpływa na każdego obywatela. Funkcjonujemy w zanieczyszczonej atmosferze, a co gorsza coraz częściej zaczynamy odczuwać tego skutki. Wiele osób nie łączy obu faktów i nie zdaje sobie sprawy, że niektóre objawy zdrowotne ze strony organizmu mogą mieć swoje źródło w smogu właśnie.

Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem.

Czynnikiem wpływającym na stan jakości powietrza są również niekorzystne warunki meteorologiczne (stany bezwietrzne, niska temperatura, mgła). Ponadto, w przypadku niektórych miast polskich, istotny wpływ mają warunki topograficzne oraz koncentracja przemysłu w aglomeracjach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Link do pełnego artykułu: TreningBiegacza,

pixel