Negatywne skutki smogu

2022-01-20
Negatywne skutki smogu

Smog ma wpływ zarówno lokalny, jak i globalny. Szkodliwe substancje emitowane do atmosfery wraz z wiatrem przekraczają granice miast, miasteczek i państw. Zanieczyszczone powietrze obejmuje już coraz większe obszary. A jest się czego bać, bo skutki smogu mogą być naprawdę tragiczne.

Smog i zanieczyszczenia powietrza – szkodliwa spółka

Smog jest najbardziej znanym, lokalnym skutkiem zanieczyszczeń powietrza, czyli stanów, w których jakość powietrza odbiega od jego norm. Naprawdę czyste powietrze zazwyczaj składa się z 78% azotu, 21% tlenu, 0,9% argonu i 0,04% dwutlenku węgla. W takim stanie otaczające powietrze stwarzałoby idealne warunki do zdrowego życia.

Smog dotyka przede wszystkim mieszkańców miast, ale także otaczających je terenów, na których odnotowuje się zwiększone stężenie ozonu, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego. To zanieczyszczenie powietrza często stanowi obciążenie dla ludzkiego zdrowia i powoduje szkody środowiskowe.

Co powoduje smog?

Stany smogowe charakteryzują się wyjątkowo wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza. Wynikają one z akumulacji emisji w określonych warunkach pogodowych. Rozróżnia się:

  • smog zimowy,
  • smog letni.

Smog zimowy powstaje podczas zmiennych warunków pogodowych w zimie, przy tzw. inwersji pogodowej. Inwersja charakteryzuje się tym, że wyższe warstwy powietrza są cieplejsze niż dolne warstwy. Gdy ciepłe powietrze unosi się, zimne opada i pozostaje na dnie. W rezultacie w dolnych warstwach powietrza gromadzą się zanieczyszczenia takie jak pył zawieszony i tlenki azotu. Ponadto piece i kotły, które intensywnie pracują w miesiącach zimowych, emitują drobny pył i sadze. Inwersja warunków pogodowych może trwać kilka dni, a nawet tygodni. Im dłużej utrzymuje się taka sytuacja pogodowa i im głębiej leży warstwa inwersyjna, tym wyższy ładunek zanieczyszczeń powietrza.

Natomiast smog letni związany jest z wysokim poziomem ozonu. Może wystąpić podczas długich okresów upalnej, suchej pogody w lecie. Silne promieniowanie słoneczne i wysokie temperatury stwarzają idealne warunki do fotochemicznej konwersji zanieczyszczeń takich jak tlenki azotu i lotne związki organiczne w ozon. Sprzyja im intensywny ruch uliczny pojazdów spalinowych.

Skutki smogu dla środowiska

Ozon powoduje latem uszkodzenia liści i igieł oraz może ograniczać wzrost upraw rolnych. To z kolei przyczynia się do strat w zbiorach nawet do 15%. Zanieczyszczenia smogowe osadzają się także w jeziorach, rzekach i glebach. Wysoki poziom azotu i azotanów w glebie może prowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych i zubożenia bioróżnorodności. Smog szczególnie daje się we znaki rolnikom, ponieważ hamuje wzrost roślin.

Skutki smogu dla człowieka

Niewątpliwie wpływ smogu na zdrowie człowieka jest ogromny. Szczególnie niebezpieczne są cząstki pyłu zawieszonego o różnym pochodzeniu i składzie ze względu na ich niewielkie rozmiary. W szczególności cząstki o średnicy mniejszej niż 0,1 mikrometra (PM 0,1) wnikają głęboko do dróg oddechowych, a stamtąd mogą być rozprowadzane po całym organizmie poprzez krwioobieg.

Szkodliwe dla zdrowia działanie pyłu zawieszonego zostało wielokrotnie udowodnione naukowo:

  • choroby dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, ataki astmy),
  • osłabiona czynność płuc,
  • ostre infekcje ucha środkowego,
  • upośledzenie sprawności umysłowej,
  • nieprawidłowy przebieg ciąży,
  • uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego (np. zawał serca),
  • rak płuc.

Im wyższe stężenia szkodliwych substancji w powietrzu, tym większe zagrożenie dla zdrowia. Ostatecznie częste i długotrwałe przebywanie na terenach zanieczyszczonych smogiem może doprowadzić nawet do śmierci. Dlatego noszenie maski antysmogowej Respro z wymiennymi filtrami jest koniecznością, jeśli chcesz zadbać o zdrowie. Dzięki niej bez obaw możesz spacerować nawet wśród zatłoczonych samochodami ulic lub pracować na terenach przemysłowych.

Maska przeciwsmogowa skutecznie chroni Twój układ oddechowy przed przedostaniem się do organizmu zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować poważne zagrożenia zdrowotne.

pixel