Filtracja: Historia DACC

DACC jest materiałem wykorzystywanym w filtrach kombinacyjnych Respro. Został opracowany przez Brytyjskie Ministerstwo Obrony w 1980 roku do użytku w ochronie przed groźbą nuklearnej chemicznej i biologicznej wojny. Od tego czasu wydano szereg pozwoleń firmom do produkcji materiału dla przemysłowych zastosowań, uwzględniając naszego producenta filtru. W celu potwierdzenia zastosowania, materiał został przetestowany przy użyciu wielu różnych czynników. Listę przedstawiono poniżej.

Każdy czynnik został poddany testom na asymilację i został zarejestrowany. Lista została sporządzona do wykorzystania dla celów potwierdzenia wiarygodności przemysłowych zastosowań w filtracji powietrza jak i wody.

Respro (UK) Ltd wykorzystuje ten materiał do filtrowania substancji chemicznych, które znajdują się w środowisku miejskim, zwane jako Zanieczyszczenia Pierwotne jaki i emisja spalin. Substancje chemiczne obejmują tlenki azotu w tym NO i NO2, dwutlenek siarki, szeroki zakres lotnych związków organicznych (VOC – dodatki w paliwach) i niski poziom ozonu (LLO). Wszystkie zostały przetestowane z DACC i ocenione zgodnie z ich absorbcją.

OZNACZENIA WŁASNOŚCI FILTRACJI

 • E = DOSKONAŁA
 • G = DOBRA
 • M = UMIARKOWANA
 • P = SŁABA
 • WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE
  • Acetylen – G
  • Butan (Izobutan) – E
  • Butylen – E
  • Butadien – G
  • Cykloheksan – E
  • Dekan – M
  • Etan – G
  • Etylen – M
  • Heptan – E
  • Heptylen – G
  • Heksan – E
  • Heksylen – G
  • Metan – M
  • Nonan – G
  • Oktan – G
  • Oktylen – E
  • Pentan – G
  • Propan – M
  • Propylen – G
 • WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
  • Benzen (filtr Respro®) – E
  • Naftalen – E
  • Monomer Styrenu – E
  • Toluen – E
  • Toluidyn – E
 • ESTRY
  • Octan Butylu – E
  • Octan Etyloglikolu – E
  • Akrylan Etylu – E
  • Mrówczan Etylu – G
  • Octan Izopropylu – E
  • Octan Metylu – G
  • Akrylan Metylu – E
  • Mrówczan Metylu – G
  • Octan Propylu – E
 • ALDEHYDY i KETONY
  • Aceton – G
  • Aldehyd Octowy – G
  • Akroleina – G
  • Aldehyd Akrylowy – G
  • Aldehyd Benzoesowy – E
  • Aldehyd Krotonowy
  • Cykloheksanon – E
  • Keton Dietylowy – E
  • Keton Dipropylowy – E
  • Formaldehyd – M
  • Metylobutyloketon – E
  • Metyloetyloketon – G
  • Aldehyd Walerianowy – E
 • KWASY
  • Octowy – G
  • Bezwodnik Octowy – E
  • Akrylowy – E
  • Masłowy – E
  • Karbolowy – E
  • Mrówkowy – G
  • Mlekowy – E
  • Palmitynowy – E
  • Fenolowy – E
  • Propionowy – E
 • ALKOHOLE
  • Etyl – G
  • Anyl – E
  • Butyl – E
  • Cykloheksanol – E
  • Izopropyl – E
  • Metanol (Metyl) – M
  • Propyl – E
 • ZWIĄZKI SIARKI
  • Dwusiarczek Węgla – G
  • Siarczan Dimetylu – G
  • Merkaptan Etylowy – E
  • Siarkowodór – M
  • Merkaptan Metylowy – E
  • Merkaptan Propylu – E
  • Dwutlenek Siarki (filtr Respro®) – E
  • Trójtlenek Siarki – M
  • Kwas Siarkowy – M
 • ZWIĄZKI AZOTU
  • Amoniak – M
  • Anilina – E
  • Amina Dietylowa – G
  • Anilina Dietylowa – G
  • Dimetyl Aminy – E
  • Etyl Aminy – G
  • Nikotyna – E
  • Kwas Azotowy – G
  • Nitrobenzen – E
  • Nitroetan – E
  • Dwutlenek Azotu (filtr Respro®) – E
  • Nitrogliceryna – E
  • Nitrometan – G
  • Nitropropan – E
  • Nitrotoluen – E
  • Mocznik – E
  • Kwas Moczowy – E
 • ETERY
  • Amyl – E
  • Butyl – E
  • Cellosolve – E
  • Dioksan – E
  • Etyl – G
  • Tlenek Etylenu – M
  • Izopropyl – E
  • Cellosolve Metylu – E
  • Metyl – G
  • Propyl – E
 • FLUOROWCOWANE WĘGLOWODORY
  • Chlorek Butylu – E
  • Czterochlorek Węgla – G
  • Chlor – M
  • Chlorobenzen – E
  • Chlorobutadien – E
  • Chloroform – E
  • Chloronitropropan – E
  • Chloropikryna – E
  • Dibromoetan – E
  • Dichlorobenzen – E
  • Brom – G
  • Dichlorodifluorometan – M
  • Dichlorodifluoroetan – G
  • Dichloretan – E
  • Dichloroetylen – E
  • Dichloroetyleneteru – E
  • Dichlorometanu – M
  • Dichloromonofluorometan – M
  • Dichloropropan – G
  • Dichlorotetrafluoroetan – M
  • Bromek Etylu – G
  • Chlorek Etylu – G
  • Etylen Chlorohydryny – G
  • Dwuchlorek Etylenu – G
  • Fluorotrichlorometan – M
  • Freon – M
  • Bromowodór – M
  • Chlorowodór – M
  • Cyjanowodór – M
  • Fluorowodór – M
  • Jodowodór – M
  • Jod – E
  • Bromek Metylu – E
  • Chlorek Metylu – E
  • Chloroform Metylu – E
  • Chlorek Metylenu – E
  • Monochlorobenzen – E
  • Paradichlorobenzen – E
  • Perchloroetylen – G
 • FLUOROWCOWANE WĘGLOWODORY
  • Chlorek Propylu – G
  • Trójfluorochloroetan – G
  • Czterochloroetylen – G
  • Trójchloroetylen – G
  • Chlorek Winylu – G

Lista nie jest wyczerpująca i inne substancje chemiczne również mogą być adsorbowane przez DACC, ale muszą dopiero zostać przetestowane.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel