Zanieczyszczenia

Oto jak ziemia jest położona!

Zanieczyszczenia wywodzą się z dwóch różnych kategorii:

 • Gazy i Pary

 • Cząstki stałe

Większość typów zanieczyszczeń można przypisać do jednego albo wielu kategorii.

 1. Gazy i Pary:

  • Tlenki Azotu

  • Dwutlenek Siarki

  • Tlenek Węgla

  • Niski Poziom Ozonu

  • Substancje Węglowodorowe

  • Zanieczyszczenia te wymagają filtrów z węglem aktywnym do ich absorpcji.

 2. Cząstki stałe:

  • Pył azbestowy z okładzin hamulcowych

  • Pyłek kwiatowy

  • Kurz uliczny

  • Czarny dym z emisji spalin

  • Jakikolwiek inny materiał, który jest stały w przyrodzie

Istnieją dwa rodzaje pyłów:

Wdychalne i Respirabilne

 • Wdychalne pyły: są wystarczająco duże, aby zostały uwięzione we włoskach nosowych i błonach śluzowych z tyłu gardła.

 • Respirabilne pyły: są cząstkami, które mijają włoski nosowe i błony śluzowe gardła i wnikają do płuc, a następnie do bariery krwi. Pyły te mogą przenosić rakotwórcze substancje spotykane w benzynie (benzen, piren, itp.) do bariery krwi.

pixel