Jakie oznaczenia powinna mieć maska antysmogowa?

2020-10-30
Jakie oznaczenia powinna mieć maska antysmogowa?

Na polskim rynku istnieje wiele marek i modeli masek antysmogowych i sporo osób zadaje sobie następujące zasadnicze pytania. Jaką maskę wybrać? Jaka maska będzie dla mnie najlepsza? Która maska spełnia wymagane normy i jakie to są normy? Jakie oznaczenia powinna mieć tzw. maska antysmogowa?

 

Raport UOKiK

W lutym 2019 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował wyniki kontroli masek półfiltrujących. W tym miejscu należy podkreślić, iż pojęcie maski półfiltrującej jest przez UOKiK używane zarówno w odniesieniu do masek używanych w miejscach o wysokim zapyleniu tj. masek przemysłowych, jak i w odniesieniu do masek potocznie nazywanych maskami antysmogowymi. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu maski antysmogowe kwalifikowane są jako środki ochrony indywidualnej (ŚOI) kategorii III, do których mają zastosowanie od 21 kwietnia 2018 r. wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej, bez względu na nazwę zastosowaną przez producenta, importera lub dystrybutora, półmaski filtrujące są środkami ochrony indywidualnej podlegającymi przepisom unijnego prawodawstwa zharmonizowanego i oznakowaniu CE. Bezpieczeństwo i spełnianie obowiązujących wymagań techniczno-prawnych potwierdza producent podczas procedury oceny zgodności, sporządzając dokumentację techniczną, wystawiając deklarację zgodności i nanosząc na środek ochrony indywidualnej oznakowanie CE. Wybierając półmaski filtrujące oznaczone znakiem CE, można domniemywać, że taka maska spełnia wymagania techniczne i właściwie chroni układ oddechowy. Podczas procedury oceny zgodności badaniu podlega cała maska tzn. maska będąca w całości stworzona z materiału filtracyjnego (maska przemysłowa) lub maska wraz z wymiennym filtrem. Samo przebadanie filtra, w masce w której filtry takie można wymieniać, nie jest zatem wystarczające.

Oznaczenia i symbole

Kupując maskę antysmogową należy zwrócić uwagę na symbole umieszczone na samej masce lub na jej opakowaniu. Najważniejszymi z nich są:
• CE - oznacza, że producent deklaruje, że maska spełnia wszystkie wymagania techniczno-prawne,
• FFP1, FFP2 i FFP3 – są oznaczeniem dotyczącym klasy ochrony filtra (FFP3 to najwyższa ochrona),
• D – maska oznaczona takim symbolem spełnia wymagania dotyczące masek odpornych na zatkanie pyłem dolomitowym (takie oznaczenie dotyczy głównie masek używanych na budowach, w miejscach w których istnieje duże zapylenie o charakterze przemysłowym),
• NR – dotyczy półmasek jednorazowego użytku (producenci zazwyczaj wskazują, że takie maski mogą być użytkowane do 8 godzin lub jedną zmianę roboczą),
• R – dotyczy półmasek wielokrotnego użytku, zazwyczaj są to maski z wymiennymi filtrami.

Dodatkowo na masce i na jej opakowaniu powinny znajdować się następujące informacje: oznaczenie producenta, typ maski, numer i rok publikacji normy, którą producent zastosował w procedurze oceny zgodności oraz symbole określające jej klasyfikację (np. FFP1 R D). Obok ww. informacji, które powinny być umieszczone przez producenta, zarówno na półmasce filtrującej, jak i na jej opakowaniu, dodatkowo na opakowaniu półmaski filtrującej powinny być umieszczone dodatkowo informacje w tym okres i zalecane warunki przechowywania (temperatura i wilgotność). Kolejnym obowiązkiem sprzedawcy jest dołączenie instrukcji produktu w języku polskim w którym zawarte są informacje m.in. o sposobie konserwacji maski, przeznaczeniu maski czy ograniczeniach w jej stosowaniu.

Przy wyborze maski antysmogowej niezwykle ważna jest także możliwość dopasowania odpowiedniego rozmiaru maski, tak aby jak najlepiej przylegała ona do twarzy użytkownika i aby wdychane powietrze nie dostawało się przez szczeliny. Zgodnie z założeniami normy PN-EN 149 ma to być rozmiar najbardziej odpowiedni dla użytkownika.

Normy inne niż europejska

W Stanach Zjednoczonych obowiązuje norma NIOSH-42CFR84, w Chinach norma GB2626-2006, w Australii i Nowej Zelandii norma AS/NZS 1716:2012, w Korei Południowej norma KMOEL - 2017-64, a w Japonii Japan JMHLW-Notification 214, 2018. W tym miejscu należy odnieść się do najpowszechniej stosowanych oznaczeń N – oznacza to, iż filtr takiej maski został oznaczony według standardu stosowanego powszechnie w USA. Trzeba jednak pamiętać, iż wcale nie oznacza to, że tak oznaczone filtry zostały przebadane w laboratorium według testów dedykowanych właśnie dla tej normy. Bardzo często takie oznaczenie filtra ma na celu jedynie wprowadzenie kupującego w błąd, a takie zachowanie należy uznać za naganne. Ponadto idąc tokiem rozumowania UOKiK każda maska półfiltrująca, sprzedawana w Polsce, powinna spełniać wymagania określone w europejskiej normie, a nie w normach obowiązujących w innych częściach świata.

Maski Respro

W grudniu 1996 roku firma Respro uzyskała certyfikat badania EC potwierdzający zgodność z obowiązującymi wówczas Dyrektywą Unijną 89/686/EWG i normą EN 149:1991. W roku 2019 przeprowadzono aktualizację certyfikatu. W pierwszej kolejności dokonano serię wymaganych testów na zgodność z najnowszą wersją normy (EN 149:2001 + A1:2019) w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy (CIOP), które potwierdziło klasę ochrony FFP1 dla masek wielokrotnego użytku. Następnie przeprowadzono badania formalne w Polskim Rejestrze Statków S.A. w Gdańsku - będącym jednostką notyfikowaną numer 1463, które zakończyły się uzyskaniem Certyfikatu Badań typu UE. Na tej podstawie producent wystawił deklarację zgodności dla półmasek filtrujących. Wszystkie dokumenty związane z procesem certyfikacji zostały udostępnione na stronie www.respro.pl i są jawne, co świadczy o transparentności marki. Dzięki spełnieniu powyżej wskazanych wymagań maski Respro zostały oznaczone znakiem CE.

Zgodność z wyżej wskazanymi normami świadczy o jakości masek, a informacje o zgodności z konkretnymi normami są istotne dla użytkowników ze względu na dostępność na polskim rynku szeregu produktów nie posiadających żadnego potwierdzenia ochrony, co wobec poziomu zanieczyszczeń i ich szkodliwości dla zdrowia ma bardzo duże znaczenie. Dlatego także bardzo ważne jest poszerzanie świadomości i wiedzy konsumentów, aby mogli wybrać świadomie.

Tylko maski z prawidłowymi oznaczeniami i po przejściu odpowiednich testów można uznać za takie, które będą chroniły użytkowników masek przed szkodliwymi zanieczyszczeniami.

Źródła:
1) uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15166
2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0425&from=PL
3) https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf

Już teraz zapoznaj się z ofertą i wybierz coś dla siebie. Postaw na Respro!

Pokaż więcej wpisów z Październik 2020
pixel